Jak dělat správně SEM (Search Engine Marketing)

Mezi nejefektivnější cesty jak dostat svůj produkt k platícímu zákazníkovi je Search Engine Marketing, známý také pod často používanou zkratkou SEM. O co jde a jak to dělat správně? Search engine marketing je způsob, jak přilákat zákazníky na své internetové stránky pomocí nákupu reklam a inzerce u internetových vyhledávačů.

Rozdíl mezi SEO a SEM

Search engine marketing je často zaměňován za SEO (Search engine optimization), česky optimalizace pro vyhledávače. Jde však o něco jiného. Zatím co u SEO jde o zlepšování onpage a offpage faktorů, s cílem zlepšit pozice vaší stránky ve vyhledávačích a tím získat přirozenou, tzv. organickou návštěvnost, u SEM jde o nákup návštěvnosti prostřednictvím placených reklam ve vyhledávačích. Mezi nejznámější patří Sklik od Seznam.cz a Adwords od Google.com, ale i ostatní vyhledávače mají své reklamní systémy, například Bing ads. Pro úspěch internetových stránek je doporučeno kombinovat oba způsoby, jak SEO, tak SEM.

Výrazy používané v Search engine marketingu

Pokud se začnete zajímat o Search engine marketing hlouběji, narazíte pravděpodobně na mnoho neznámých, cize znějících termínů a zkratek, které jsou pro správné pochopení principu SEM nezbytné, a jejichž význam si nyní vysvětlíme.

  • Analýza klíčových slov – pokud chcete oslovit potenciální zákazníky, je nejprve nutné si uvědomit, kdo tvoří vaši cílovou skupinu. Měli byste zjistit, jaké fráze a klíčová slova zadávají lidé do vyhledávače, když hledají váš produkt. Adwords i SKlik mají zabudovány analytické nástroje, které vám pomohou vybrat slova která jsou nejčastěji vyhledávána, spolu s konkurenčností a cenou kterou zaplatíte za proklik. Ne všechna klíčová spojení, přestože mají velký objem vyhledávání, mají ale stejný potenciál konverze, to znamená aby se z návštěvníka stal zákazník. Proto je důležité při analýze klíčových slov přemýšlet také o tom, co vlastně návštěvník pomocí dané ho klíčového slova hledá. Zdali hledá proto že si výrobek chce koupit, nebo hledá jen obecné informace. Cena za proklik na vaši stránku je ovlivňována mnoha faktory, zejména konkurenčností oboru a daného slovního spojení, a také atraktivitou vaší reklamy.
  • Reklamní kampaň – Když máte vybrána nejlepší slova na které chcete inzerovat, je potřeba sestavit správě znějící inzerát a titulek. Titulek je to, co váš potenciální zákazník vidí jako první a proto by měl na první pohled zaujmout. Reklamy na které návštěvníci vyhledávačů více klikají také získávají lepší pozici za menší cenu. Cílem search engine marketingu je získat co nejvíce platících zákazníků pro vaše stránky, takže se správně a poutavě napsanými inzeráty můžete prorazit i ve velmi konkurenčním prostředí a získat cílenou návštěvnost za cenu která se vám vyplatí.
  • CPC (Cost per click) – Cena za proklik. V search engine marketingu pro SKlik a Adwords se neplatí za zobrazení vaší reklamy, ale pouze za proklik na vaši stránku. Cena za proklik se liší v závislosti na konkurenčnosti inzerované fráze a atraktivity inzerátu.
  • CTR – (Clickthrough rate) – Míra prokliku. Určuje kolik z lidí, kterým se ve výsledcích vyhledávání zobrazila vaše reklama, na ni skutečně kliklo. CTR je v Search engine marketingu velice důležité, protože výška CTR ovlivňuje cenu za proklik (CPC).
  • Konverzní poměr – Jedna z nejdůležitějších hodnot v SEM. Určuje kolik lidí kteří se proklikli na vaše stránky si skutečně zakoupili váš produkt. Vysoký konverzní poměr získáte díky kvalitním, uživatelsky příjemným stránkám a v neposlední řadě také výhodné nabídce, která správným způsobem přesvědčí návštěvníka ke koupi.
  • ROI – (Return of investment) – Návratnost investice. Vůbec nejdůležitější hodnota v Search engine marketingu. ROI udává procentuální výnos z investované částky. Pomocí hodnoty ROI zjistíme, jestli se nám SEM vyplácí nebo ne. Například pokud máte reklamní kampaň kde platíte 3 Kč za klik, konverzní poměr máte 10 procent, znamená to že za získání jednoho zákazníka zaplatíte 30 Kč. V případě že průměrná cena objednávky je 1000 Kč a vaše marže je 200 Kč, vyděláte na jednom zákazníkovi 70 Kč. ROI v tomto případě je (200 / 30) *100 = 666,6 procent. 

Search engine marketing se vyplatí

Jelokož Search engine marketing slouží přímému přivedení zákazníků kteří aktivně hledají produkt který nabízíte a mají zájem o jeho koupi, jedná se o velmi účinný a profitabilní marketingový kanál. Jelikož se placené výskedky objevují nad přirozenými výsledky vyhledávání, může vám správné použití SEM dát obrovskou výhodu před vaší konkurencí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *